Do Thuy Tien
bietduoc

bietduoc

Python là gì? Tại sao nên chọn Python?

Nov 1, 20217 min read

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Nó dễ dàng để tìm hiểu và đang nổi lên như một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình. Pytho...

Python là gì? Tại sao nên chọn Python?